GENERAL INFORMATION

GARANTI OG REGISTRERING 

Bygget for å vare livet ut
Begrenset livstidsgaranti på keramiske deler

Kamado Joe garanterer at alle keramiske deler brukt i denne Kamado Joe grillen og røykeren er frie for material- og produksjonsfeil så lenge den opprinnelige kjøperen eier grillen.

5 års garanti på metalldeler

Kamado Joe garanterer at alle metall- og støpejerndeler brukt i denne Kamado Joe grillen og røykeren er frie for material- og produksjonsfeil. Denne garantien gjelder i fem år.

3 års garanti på varmedeflektor og pizzastein

Kamado Joe garanterer at rammen til varmedeflektor, keramisk(e) plate(r) og pizzastein brukt i denne Kamado Joe grillen og røykeren er frie for material- og produksjonsfeil. Denne garantien gjelder i tre år. 

1 års garanti på termometer og pakninger

Kamado Joe garanterer at termometer og pakninger brukt i denne Kamado Joe grillen og røykeren er frie for material- og produksjonsfeil. Denne garantien gjelder i ett år. 

Når begynner garantidekningen?

Garantidekningen starter på opprinnelig kjøpsdato, og dekker kun den opprinnelige kjøperen.

Registrering

For at garantien skal gjelde, må du registrere grillen din.

 

Hva dekkes under garantien? 

Hvis en material- eller produksjonsfeil blir oppdaget under garantiperioden under normal bruk og vedlikehold, vil Kamado Joe etter eget valg skifte ut eller reparere den defekte komponenten uten kostnad for deg for selve komponenten. Denne garantien gjelder ikke for arbeidskrafts- eller andre kostnader knyttet til utskifting, service, reparasjon eller drift av grillen. Kamado Joe betaler alle fraktutgifter for garantideler. 

Denne garantien gjelder ikke for skader som skyldes misbruk eller bruk av produktet til andre formål enn disse som det er designet for, skader forårsaket av uriktig bruk, montasje, vedlikehold eller installasjon, skader forårsaket av ulykker eller naturkatastrofer, skade forårsaket av uautoriserte deler eller modifikasjoner, eller skader under transport. Denne garantien dekker ikke skader som følge av normal slitasje etter bruk av produktet (for eksempel riper, bulker, hakk og avskalling) eller endringer i grillens utseende, som ikke påvirker ytelsen.

Denne begrensede garantien er uttømmende og i stedet for alle andre garantier, skriftlige eller muntlige, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert men ikke begrenset til garantien for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Varigheten av alle underforståtte garantier, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål er uttrykkelig begrenset til varigheten av garantiperioden for den gjeldende komponenten.

Kjøperens eneste kompensasjon for brudd på denne begrensede garantien eller underforståtte garantier skal være begrenset som angitt her til utskifting eller reparasjon av defekt del. Kamado Joe skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for spesielle, tilfeldige eller følgeskader.

Forholdet til aktuell lovgivning 

Forbrukers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 kommer i tillegg til garantien, og disse rettigheter berøres ikke av garantien. Det kan reklameres på ytelsen i sin helhet etter forbrukerkjøpsloven.

GARANTISERVICE

FOR GARANTISERVICE

For garantiservice, vennligst kontakt din lokale forhandler. For internasjonal garantiservice må du kontakte distributøren for landet for opprinnelig salg. Før du ringer, vennligst ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Modellnummer (se merkeplate)
  • Serienummer (se merkeplate)
  • Kjøpsbevis fra den opprinnelige eieren
  • Installasjonsdato
  • Kort beskrivelse av problemet

Din tilfredshet er viktig for oss. Hvis et problem ikke kan løses for din tilfredshet, vennligst skriv, ring eller send e-post til oss.

KAMADO JOE

Bestair Ltd
Kadaka tee 63, Tallinn 12915
Estland
E-post: Kontakt kundestøtte her

Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.